teisipäev, 10. jaanuar 2023

Käesoleva õpirändeprojekti põhieesmärgiks on kaasaegse vaimse õpikeskkonna arendamine Tartu Hiie Koolis. Põhieesmärk saavutatakse läbi projektile seatud alaeesmärkide, milleks on:
 • toetada töötajate vaimset ja professionaalset arengut läbi rahvusvahelise kogemuse;
 • laiendada kaasava hariduse metoodikate oskuslikku kasutamist õppe- ja kasvatusprotsessis.
Ülalnimetatud eesmärgid aitavad ellu viia kogu hariduse peaeesmärki, milleks on laste arengu toetamine elus hakkama saamisel.

Õpirändeprojekti on kaasatud 15 kooli töötajat töökogemusega 2-32 aastat: koolijuht, IT-spetsialist, eesti keele, inglise keele, loodusõpetuse, kunstiõpetuse, muusikaõpetuse ja informaatika õpetaja, viis klassiõpetajat-eripedagoogi ja 2 surdologopeedi (sh üks vähemate võimalustega).

Projekti käigus osalevad töötajad 18 kuu jooksul (igaüks ühel) rahvusvahelisel koolitustel.
Professionaalset arengut toetavad koolitused:
 • We Are All Special' – Inclusion and Support to Special Needs Students in and out of The Classroom (Kreeka, 2 töötajat)
 • Creative Methods in Special Needs Education (Portugal, 2 töötajat)
 • ICT Inclusive Education (Kreeka, 1 töötaja)
 • Teaching in a 21st Century School (Portugal, 1 töötaja)
 • Microsoft for Education: Powerful Tools to Create, Share and Inspire (Itaalia, 1 töötaja)
 • Modern School Leadership (Hispaania, 1 töötaja)
Vaimset tervist toetavad koolitused:
 • Mindfulness (Hispaania, 2 töötajat)
 • Mindfullness and Meditation (Island, 3 töötajat)
 • Healthy Teachers - Healthy School (Kreeka, 2 töötajat)
Peale õpirändeid toimub kogemuste jagamine kolleegidele ja algab uute teadmiste rakendamine igapäevatöös.

Käesoleva õpirändeprojekti põhieesmärgiks on kaasaegse vaimse õpikeskkonna arendamine Tartu Hiie Koolis. Põhieesmärk saavutatakse läbi proje...